Jönköpings Kommuntrafik

     
   

JKT

     
           
    Det som började år 1907 med spårvagnar och slutade år 1993 i och med att Jönköpings Kommuntrafik förlorade länstrafikens upphandling. Därmed försvann ännu ett kommunalt trafikbolag.
Privatbilismen ökning på 50 och 60-talet gjorde att många busslinjer blev hotade om de inte fick bidrag av kommunerna. Staten tog över utbetalningarna av bidrag och krävde trafikplanering vilket så småningom blev starten på länstrafikbolag där hälften ägs och landstingen och andra hälften av länens kommuner.
  Ett försök att förklara för jönköpingsborna "vad hände med våra bussar"  
       
   

Jönköpings Länstrafik AB

     
   

JLT

     
   

Bolaget Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980 och körde igång verksamheten i juli 1981 efter ett riksdagsbeslut att varje län skulle ha en huvudman för kollektivtrafiken. I början fanns ju koncessionerna hos trafikföretagen så då var inte upphandlingar möjliga. Från 1988 överfördes trafiktillstånden inom varje län till trafikhuvudmännen och då kunde man börja att upphandla trafik. JLT:s första upphandling ägde också rum detta år men den renderade inte i några större förändringar. Det var Linjebuss som blev strykpojk då i och med att Widerqvist fick en hel del trafik runt Värnamo. I övrigt mest oförändrat där SJ och JKT var i stort sett ensamma herrar på täppan. Vid nästa upphandling 1993 skedde de stora förändringarna då JKT försvann helt och Swebus blev av med all landsbygdstrafik i östra länsdelen och runt Jönköping där man istället fick en del av JKT:s trafik. Sedan dess har det i tätorten varit upphandling 1996 och 2001 och i övriga länet 1998? och 2003. Nästa upphandling i Jönköping blir 2008; tvåårig option utlöst. I länet kan det också bli samma år om inte option om 1+1 år utlöses också där. Annars blir det upphandling 2010. Årtalen syftar på trafikstart. Upphandlingen sker ett år innan.

   
 
            

                Tidtabell 1983

1        Mariebo-Ryhov (högtrafik)

1A      Mariebo-Ryhov-Råslätt (lågtrafik)
2        Råslätt-Öxnehaga
3        Torpaplan-Österängen (högtrafik)
4        Huskvarna station-Tokarp
5        Östra terminalen-Sveahäll(-Järstorps kyrka) (månd-fred)
6        Ekhagen-Hisingsängen (högtrafik)
6A      Ekhagen-Vätterslund (högtrafik)
7        Råslätt-Viktoriaplan (månd-fred)
8        Råslätt-Ljungarum-Kaptensbo (högtrafik)
9        Östra terminalen-Grästorp (månd-fred)
 

 

  10      Viktoriaplan-Öxnehaga (högtrafik)
11      Viktoriaplan-Brunstorpsbadet
12      Viktoriaplan-Stensholm-Egnahem-Viktoriaplan
14      Viktoriaplan-Carlfors (industritur)
22      Hyltena-Råslätt-Öxnehaga
24      Nattbuss Råslätt-Gräshagen-Huskvarna-Öxnehaga
33      Snabbuss Öxnehaga-Ekhagen-Centrum
35      Snabbuss Huskvarna-Centrum-Råslätt
36      Ekhagen-Hisingsängen-Dalvik (lågtrafik)
 
     
       
   
Invigningen
Jönköpings stad startade spårvagnstrafik 1907
Kolorerat vykort
  Kilallén 1925-27
Privata initativ till busstrafik
Foto från Lars Lundahls arkiv

 
 

 

  

   
           

 

   
   
Jönköpings Kommuntrafik. Foto: Leif Dahlquist
  Dagens busstrafik i Jönköping.
Historien har gått ett varv. Tänk spårvagn åk buss
     
                 
Tack för hjälpen Mikael Blom och Jönköpings Länstrafik AB för faktauppgifter, tidtabeller
Leif Dahlquist Norrköping, Peter Ödén Gävle, Lars-Henrik  Larsson Stockholm, Kim Løvenskjold Danmark och Mszymajda Polen för bilderna
   
Linjebuss och Kommuntrafiken  Rådhusparken 1986.
Foto: Leif Dahlquist
  JLT genomförde första anbudsupphandling 1988 med nya avtal från sommaren 1989. Rubriken i Jönköpings-Posten 88-05-31 var ”Fiasko för Linjebuss” . Då avsåg man i första hand att Linjebuss förlorade sin andel av tätortstrafiken i Jönköping. Linjebuss hade lagt bud på hela trafiken och skillnaden mellan Kommuntrafikens och Linjebuss anbud var hårfin. För Linjebuss var det fråga om fiasko eller succé. Man hade kunnat vinna hela tätortstrafiken men förlorade istället linje 22 som samkördes med Kommuntrafiken. Det handlade inte om så många bussar men det ett extremt högt kilometeruttag eftersom bussarna gick från tidig morgon till midnatt.  

 

   

Följande sidor börjar med Jönköping Kommuntrafik  sista trafikdag. Resterande sidor bussbilder från Jönköping och Huskvarna. Avslutas med de kommuntrafiksbussar som finns idag

Hans Fredriksson Sällsamheter Fortsättning Jönköpings Kommuntrafik
         
Hans Fredriksson hemsida Tidsfördriv
 
     
JSBS -Jönköpings Spårvagns- och Busshistoriska Sällskap-Spårvagnar och bussar i Jönköping

 

 

 

 

 

powered by Google