Atombomb, kärnvapen en storsvensk dröm

Marviken

Marviken 5 mil utanför Norrköping 2006-09-25

     
  Efter atombomberna i Hiroshima och Nagasaki ansåg svenska militären att ett litet land ska ha kärnvapen om det ska vara trovärdigt. Det skulle vara utmärkt för Sverige att ha en atombomb. Sverige hade gjort eftergifter under andra världskriget.
Sveriges linje var att vara självförsörjande på atomenergi. Från uran till tungt vatten och egentillverkade rektorer.

År 1957 diskuterades om taktiska atomvapen i svenska försvaret. Samtidigt som den svenska utvecklingen av tungvattenreaktorer som producerar vapenplutonium utvecklades lättvattenreaktorer i USA. Tekniken kom från amerikanska ubåtar.

1960 beslutade riksdagen att uranbrytning skulle ske i Ranstad på Billingen. Ranstad blev olönsam då internationella priset på uran var mer än 70% billigare. 1959 beslöts att det civila kärnkraftsanläggningarna skulle använda sig av kokreaktorer av lättvattentyp och beställning gjordes till Simpevarp Oskarshamn.

Den Svenska linjen gjorde ett sista dödsryck genom att bygga en tungvattenreaktor. Aldrig tidigare hade det byggts kokreaktor med tungvatten som moderator och kylmedel med en svensk uppfinning överhettare,  som producerade plutonium. 1968 stod Marviken klar. Statsminister Tage Erlander kunde inte bestämma sig. Finansminister Sträng och Socialdemokratiska kvinnoförbundet var emot kärnvapen  Sverige skrev på "icke spridningsavtalet" och Marviken fick ej tillstånd att ladda. Sverige valde mellan kärnvapen och flygplansprojektet "Viggen". Det blev Viggen. Marviken som då kostat 500 miljoner kom aldrig i bruk och uranbrytningen i Ranstad lades ned. Stor förlust av pengar  men hade gett Sverige stora kunskaper och fått tekniker av hög internationell klass.

     
 
Reaktorbyggnaden når 80 meter över och 20 meter under marknivån.

Enda kärnkraftverket i världen som eldas med olja!
Kärnkrafverket byggdes om till oljedrift och används i den svenska kraftreserven.

   

Till Hans Fredriksson Sällsamheter