Ramkvilla söder om Vetlanda på småländska höglandet

 
   
 

Ramkvilla

   
  Lövåssjön är en källsjö med en speciell historia. Stora delar av sjön är täckt med bevuxna torvor, vilka rör sig med vinden. De är ca. 1,5-2 meter tjocka och håller därför att gå på. Åren 1867-69 var det stark torka och nödår varför man bestämde att sänka sjön så att man skulle få mer åkermark. Man byggde en 200 meter kanal för att kunna leda bort vattnet. Under de följande 60 åren slog gårdarna höet vid strandängarna men 1929 hade man tröttnat och ville åter få sin gamla sjö. Man fyllde då kanalen och planterade in ny fisk.
När kanalen lades igen flöt stora grästorvor med upp och la sig på ytan. Det är dessa torvor som vi idag kan se på sjön. Torvorna utgör en gynnsam miljö för fåglar och man kan bl.a. se tranor här.                  
Text från Ramkvillas hemsida ramkvilla.com

ramkvilla


 
   

Tillbaka