Ruppens Kraft AB
Rupphult

     
       
  Ruppens kraft startade distribution av 3 fas växelström 1920 till trakterna i Vireda och Bunn. Drivvattnet kommer från sjön Ruppens å till Bunn. Bla var baron Axel von Otter i Stora Hultrum bolagets ledare. Abonnenterna betalde per ansluten lampa, inte på hur mycket energi som förbrukades. Första året var 2000 lampor anslutna för vilket  det betalades 10 kr per styck. Ruppens Kraft AB köptes av Gränna Elverk Källa: Ingemar Karlsson
Ölmstads Hembygdsförenings årsskrift 1999
 

Rupphults kraftstation. Fotot är taget 1974-06-27 av Per Ljungberg
Personerna på bilden är verkmästare Nils-Erik Ljungberg t.v. och montör Olle Lantz t.h.

 
  Bild: Jönköping Energi  
  Generator med en likströmsgenerator för fältmagnetisering. Svänghjul med reglering och frostsprängt turbinhus.  
       
  Nedströms. Från sjön Ruppen går en kanal via en trätub till kraftstationen. Fallhöjden är 26 meter  
       

 

  Sjön Ruppen. Vattendjup 2 meter  
       
 

Tillbaka