Tjernobyl

   

Kärnkraftsanläggningen

   

V.L Lenins minne kärnkraftverket Chernobyl

   

 

   

TjernobylChernobyl

 

Kylvattenkanalen som inte längre används.

   

 

   

 

Tjernobyl nr 5 och 6 var nästan färdigbyggda när olyckan inträffade 26 april 1986. Bygget stoppades och har lämnats orört.

   

 

   

 

   
Tschernobyl
Från vänster till höger reaktor 1, 2, 3 och olycksreaktorn nr 4. Reaktor nr 1 startade 1977 och reaktor nr 4 hann bara producera el i 2 år
 
   
.    
     

 

Anläggningens storlek är imponerande. Det fanns planer på 12 reaktorer.

   

 

   
     

 

Området har sanerats. 10 cm jord har fraktas bort och ny jord har lagts ut. Det har man fått göra två gånger.
 Efter första saneringen blåste det in ny radioaktivitet från intilliggande skog och arbetet fick göras om.

   

 

   

   

Tjocka elledningar skär himlen i strimlor. 10 % av Ukrainas elproduktion kom från Tjernobyl.

   

 

   
     
Pripyat Ukraine  
Ingen av reaktorerna är i drift. Reaktor nr 1 stängdes pga ålder. 2:an efter en brand i turbinhuset som    
hotade störta samman och 3:an stängdes år 2000 efter omvärldens påtryckningar.    
     
   
En grupp barn åkte med sina cyklar till bron, varifrån de såg eldsvådan i kraftverket. Senare framgick det,
att det var stadens radioaktivaste plats, emedan det radioaktiva molnet hade trätt över den.
Barnen fick allvarliga strålningssjukdomar
   
   
   

100 meter från sarkofagen som byggdes i all hast med stål betong och sand.
Sarkofagen rostar och 3000 personer är sysselsatta med att täta. Otäta ytan beräknas
 till 250 kvadratmeter. Strålningsvärdet 100 till 200 ggr högre.                          Nästa sida

   

Sidan 5/17

Sidan1 Sidan2 Sidan3 Sidan4 Sidan5 Sidan6 Sidan7 Sidan8 Sidan9 Sidan10 Sidan11 Sidan12 Sidan13 Sidan14 Sidan15 Sidan16 Sidan17