Tjernobyl

   

Pripjat/Pripyat

   
Tjernobyl bilder Chernobyl Images Pripyat Pripjat    
Det sägs att gå in husen utan dosimeter är som att beträda ett minfält med snöskor. Jag är inte säker på om det är sant. Det har gått 20 år.    
     
   
27 april togs beslut om evakuering och 1 200 bussar rullade in och tömde städer och byar på ett par timmar. I radio meddelades att närområdet skulle saneras och vara utrymt i tre till högst fem dygn.
 
   
     

   
     

   
     

   
I kulturhuset Energetik står fortfarande porträtt av sovjetiska ledare som Pripjats invånare skulle bära under förstamajparaden 1986    
     
   
Det är onaturligt tyst. Man hör på något vis tystnaden av de 50.000 invånarna. Det låter konstigt, men deras frånvaro känns starkt närvarande    
     
   
     
Chernobyl Images Tjernobyl bilder Pripyat PripjatTjernobyl bilder Chernobyl Images Pripjat Pripyat    

Nästa sida

   

Sidan 11/17

Sidan1 Sidan2 Sidan3 Sidan4 Sidan5 Sidan6 Sidan7 Sidan8 Sidan9 Sidan10 Sidan11 Sidan12 Sidan13 Sidan14 Sidan15 Sidan16 Sidan17