Tjernobyl

 
 

Pripjat/Pripyat

 
  Skilsmässan från keldjuren var tragisk. Katterna jamade och försvann med burrig svans, hundarna sprang efter bussarna. Djurens pälsar var synnerligen radioaktiva, likaså människornas hår. En grupp jägare sköt de övergivna husdjuren inom några dagar  
   
 

När människor försvinner tar naturen över. Älg, varg och vildsvin finns i stort antal.

 
     
   
 

Husens tak läcker in vatten,  träd växer på balkonger och i lägenheter.

 
     
   
 

Gräs, sly och popplar har tagit över gatorna.

 
     
   
  "Allt på mig var säkert mycket förorenat. Man uppmätte inte mig.... Folk lydde uppmaningen i radion, att ta med sig ett minimum antal saker. De var snälla, uppmuntra varandra och lugna barnen: vi far till mormor, till filmfestivalen, cirkusen"  
     
   
 

Cesium 137 har en halveringstid på 30 år. Om 300 år är nivån nere på en tusendel.

 
 

Nästa sida

 
 

Sidan 8/17

Sidan1 Sidan2 Sidan3 Sidan4 Sidan5 Sidan6 Sidan7 Sidan8 Sidan9 Sidan10 Sidan11 Sidan12 Sidan13 Sidan14 Sidan15 Sidan16 Sidan17